Този сайт се оперира от „Партслинк“ ООД, ЕИК 203947476, със седалище гр. Велико Търново 5000, ул. ДИМИТЪР РАШЕВ № 20

Можете да се свържете с представител на отдел Поддръжка и Работа с клиенти всеки работен ден, от Понеделник до Петък, от 09:00 ч. до 18:00 ч. и в Събота от 09.00 ч. до 13.00ч. на телефон +359 883 90 97 97.

Моля, прочетете внимателно следните условия, свързани с използването на този сайт.

Използвайки този сайт, се счита, че Вие сте съгласни с условията за ползване. Ние си запазваме правото да правим промени и допълнения в общите условия по всяко време. Ваше задължение е да проверявате тези условия периодично за промени. Използвайки този сайт, след публикуването на промени в условията за ползване, Вие се съгласявате с тези промени, независимо дали сте ги прочели. PartsLink.bg е интернет магазин за продажба на оригинални и заменими авточасти и аксесоари.

Обхват на Общите условия
Тези условия се отнасят за използването на всички страници от домейна PartsLink.bg. Тези условия не се отнасят за несвързани сайтове към които PartsLink.bg може да има изградени линкове.

Ограничения за използването на съдържание

Съдържанието на този сайт е защитено с авторски права и е собственост на PartsLink.bg. Ако не е посочено друго, може да използвате съдържанието намиращо се на PartsLink.bg домейна само за лични цели. Това означава, че можете да свалите едно копие от публикуваните материали само на един компютър за лично, некомерсиална употреба, при условие, че не изменяте нито изтривате запазени марки, авторски принос или съобщение за запазени права. При изтеглянето на съдържание защитено с авторски права, Вие не придобивате никакви права върху това съдържание.
Не можете да променяте, копирате, публикувате, показвате, предавате, пригодявате или експлоатирате по никакъв начин съдържанието на домейна PartsLink.bg. Само ако получите предварително писмено съгласие от нас - и от всички останали лица, които имат принос и интереси свързани със съответната интелектуална собственост – можете да публикувате, показвате или използвате с търговска и/или друга цел някой от материалите находящи се на PartsLink.bg.
За да потърсите разрешение, може да се свържете с нас на имейл info@PartsLink.bg (тема: "Разрешение за ползване на съдържание"). Ако получите разрешение от нас и всички останали лица, които имат принос и интереси свързани със съответната интелектуална собственост, Вие не можете да изменяте или изтривате авторски приноси, запазени марки, или съобщения за запазени права.

Вие трябва да спазвате всички допълнителни съобщения за авторско право или други ограничения, съдържащи се в някой от сайтовете на „Партслинк“ ООД.

Общи условия за ползване


1. Общи

1.1. Функцията на PartsLink.bg е да предоставя информационна услуга, която позволява директна комуникация между клиенти и продавач на авточасти, в случая „Партслинк“ ООД. Чрез използването на която и да е от услугите, които се предлагат на адрес http://PartsLink.bg (като клиент, доставчик или във всяко друго качество) Вие приемате тези условия за ползване. При несъгласие с тези условия Вие трябва незабавно да преустановите всяка употреба на уебсайта.
1.2. PartsLink.bg не представлява или рекламира по никакъв начин която и да е от частите в сайта. Вие се съгласявате и сте предупредени, че за съдържанието в сайта PartsLink.bg разчита и се позовава на информация предоставяна от трети лица (доставчици). Тези трети лица (доставчици) не са част от PartsLink.bg, следователно всички сделки, както покупки на части така и рекламации трябва да се разискват директно с тях.
1.3. Съветваме всички потребители да правят свои собствени запитвания и да проверяват внимателно всяка информация, публикувана чрез сайта, преди да направят покупка.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. PartsLink.bg ще влага ресурси в преглеждане на съдържанието на сайта, за да се осигури неговата достоверност, доколкото това е възможно. Въпреки това, не сме отговорни за евентуални грешки и пропуски. Ще използваме всички мерки в рамките на разумното, за да поправим евентуални грешки и пропуски в рамките на сроковете показани от добрата практика, след като бъдем осведомени за наличието им. Ако забележите грешка моля обадете се на xxx xx xxx xxx.
2.2. Запазваме правото си да променяме или преустановяваме функционирането на отделни модули от сайта, както и на различни функционалности, информация, бази данни или друго съдържание, както и да ограничаваме отделни части от сайта без предупреждение.
PartsLink.bg не Ви гарантира, че сайтът ще бъде винаги функциониращ или свободен от грешки, не носим и никаква отговорност за евентуалното наличие на дефекти и разходите или загубените ползи произтичащи от използването или невъзможността да бъде използван сайтът.
2.3. Въпреки, че PartsLink.bg прилага значителни мерки, за да осигури липсата на вируси в сайта, не гарантираме, че всяка интеракция и/или ползване на свалени и/или получени от сайта материали ще бъдат свободни от вируси и няма да причинят нарушаване работата на Вашите компютри.

3. Злоупотреби със системата

3.1. Всеки потребител, опитал се или подозиран в опити да направи хакерска атака на сървърите или цялата система на PartsLink.bg, ще бъде незабавно премахнат от системата, всякакви абонаменти и задължения към тях ще бъдат анулирани и всякакви техни задължения към PartsLink.bg се дължат незабавно и в пълен размер. Такива потребители нямат право на никакви рекламации и PartsLink.bg запазва правото си да предприеме правни действия срещу тях и да се обърне към подходящите институции.
3.2. Чрез ползването на сайта Вие се съгласявате да не изпращате, създавате или отговаряте на т.нар. „имейл бомби” (англ. Mailbombs, например изпращането по имейл на копия от дадено съобщение към множество потребители, или изпращането на голям файл или множество файлове или съобщения на един потребител със хакерски намерения) или извършването на спаминг (англ. Spamming, например изпращането на непоискани търговски съобщения по имейл) или предприемането на каквито и да било дейности, които биха се отрази негативно на функционирането или възприятието на сайта от другите потребители.
3.3. Ваше задължение е да подсигурите, че всички данни които ни изпращате, чрез сайта, са точни и верни и не засягат или нарушават правата на трети страни.

4. Защита на личните данни

„Партслинк“ ООД е сертифициран оператор на лични данни, с Удостоверение № 424203 (тук) Системата на PartsLink.bg ще използва Вашите данни в съответствие със своята Политика за Личните Данни и Вие вземате под внимание и сте съгласни с тези условия и ползването на Вашите данни съобразно тях.

5. Запитвания и оплаквания

5.1. Ние поддържаме процедура за оплаквания, както следва. Ако Вие имате оплакване спрямо нашата услуга, ние изискваме описание на оплакването в писмен вид отправено по имейл към info@PartsLink.bg. Стремим се да отговаряме на такива казуси в рамките на 48 часа.
5.2. В случай на оплакване, ще оценим проблема и ще положим усилия да се свържем с Вас в рамките на 7 работни дни, за да Ви представим резултата от Вашата кореспонденция с нас и да предложим конкретно решение на проблема или оплакването.

6. Обхват на PartsLink.bg

PartsLink.bg е действащ търговец, запазващ правото си да оперира с различни снабдители (доставчици), както и динамично да сменя статуса на дейност с такива, по отношение извършването покупко-продажба на предлаганите от Партслинк ООД продукти.
Поръчаните части, където е приложимо, са покрити със съответната гаранция предложена от снабдителя и PartsLink.bg носи отговорност в рамките на тази съответно приложима гаранция. PartsLink.bg не изплаща рекламации за неправилно поръчани авточасти. Клиентът е длъжен да провери дали поръчаната част е правилна, а при допуснато несъответствие от негова страна да уведоми Партслинк ООД навременно, преди изпращане на съответния продукт за доставка. PartsLink.bg ще положи усилия в рамките на разумното да помогне в разрешаването на подобни проблеми, но не гарантира изплащането на рекламации при вина от страна на клиента.

7. Информация на сайта

Информацията съдържаща се в PartsLink.bg домейна (включително но неизчерпващо се с информация на страниците, текстови полета, файлове) не може да замени или замести услугите предлагани от обучени професионалисти, в която и да била област, включително, но неизчерпващо се с, правни и финансови въпроси. Нито PartsLink.bg нито който и да било от неговите партньори, не носят отговорност за преки, косвени, последствени, специални или други вреди включително, но неизчерпващи се с икономическа загуба, нараняване, заболяване или смърт.

8.Условия за ползване

8.1. Клиентите ще бъдат уведомени за времето и условията за доставка на поръчаните от тях продукти в рамките на 24 часа (48 часа през почивните дни), след завършена от тяхна страна процедура по реализиране на поръчка.
8.2. При промяна в очакваните срокове за доставка, клиентът ще бъде осведомен от представител на PartsLink.bg във възможно най-кратък срок, предходящ осъществяването на доставката.
8.3. За всички части предлагани през сайта, Partslink.bg гарантира за функционирането им към момента на покупката.
8.4. Всички доставени части са маркирани от снабдителите на Partslink.bg и премахването или заличаването на тази маркировка прави гаранцията невалидна.
8.5. Не е позволено изменянето, модифицирането и разглобяването на получените авточасти без разрешение на продавача. Неспазването на това условие прави гаранцията невалидна.
8.6. Поръчаните части не включват в цената си монтаж, демонтаж или други такси на автосервиза, където ремонтират колата ви. Не носим отговорност и за разходи свързани с наем на автомобил и/или други последващи разходи.
8.7. PartsLink.bg не поема отговорност за неправилната употреба на закупени от сайта части, както и за вреди или загуби понесени вследствие употребата на тези части.